የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

የፊክስድ ላየን ስልክ ማውጣት-የግለሠብ ቤት ተከራይተው አገልግሎቱን ለመጠየቅ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ
 • አከራይና ተከራይ የቤት ኪራይ ውል ወይም ቤቱ በአገልግሎት ጠያቂው መከራየቱን አከራይ የፅሁፍ ማስረጃ ሲያቀርብ
 • አከራይ ተከራይ ስልክ እንዲያስገባ ለመፍቀድ በግንባር ቀርቦ በጽሁፍ ሲያቀርብ እና ቤቱ በአከራይ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ለመሆኑ ህጋዊ ማስረጃ ሲያቀርብ 

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

 1. የሽያጭ ማዕከል ቢሮ በመሄድ ማመልከቻ ያቀርባል
 2. የሽያጭ ማዕከል ቢሮ ማመልከቻውን ይመለከታል
 3. የሽያጭ ማዕከል ቢሮ ማመልከቻውን ከመረመረ በኃላ ወደ ኢንስታሌሽን ክፍል ይላካል
 4. ኢንስታሌሽን ክፍል በደንበኛው አካባቢ ክፍት መስመር እንዳለ ይመለከታል
 5. የሽያጭ ማዕከል ቢሮ በመሄድ የአገልግሎት ክፍያ ይከፍላል
 6. የከፈለበትን ደረሰኝ ኢንስታሌሽን ክፍል ያቀርባል
 7. በዛው ቢሮ ቀነ ቀጠሮ ይሠጠዋል
 8. የፊክስድ ላየን ስልክ ቀፎ በመግዛት ቤቱ ይጠብቃል
 9. መስመሩ ከተገኘ በኋላ ቤቱ በመሄድ መስመር ይዘረጋል
 10. ከሰባት ቀን በኋላ ቶን ይለቀቃል