የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

ወደ አገር ውስጥ ለሚገቡ እንሰሳትና እጽዋት ውጤቶች ፍተሻና ማስገቢያ ፍቃድ መስጠት