የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

የስም ለውጥ

አገልግሎት ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • የአገልግሎት ሂሳብ መክፈያ ደረሰኝ
  • የቀበሌ ነዋሪነት ማረጋገጫ መታወቂያ
  • በውልና ማስረጃ የተሻሻጡበትን የቤት ካርታ

 
አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ Cደቶች

  1. የደንበኞቹን አገልግሎት መጠየቂያ ፎርም ከደንበኞች አገልግሎት ስራ Cደት በመውሰድ ይሞላል
  2. የተሞላው ፎርም በዛው ቢሮ ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ የድርጁቱ ተወካይ ውሳኔ ይሰጥበታል
  3. ለተጠየቀው አገልግሎት የሚፈልገው የዋጋ ግምት በዛው ቢሮ ክፍል ይከናወናል
  4. የተገመተውን የክፍያ  መጠን የሚያረጋግጥ የሂሳብ ሰነድ ያዘጋጃል
  5. በተጠቀሰው የሂሳብ መክፈያ ደረሰኝ መሠረት ክፍያው በእዛው ክፍል ይከናወናል
  6. የተከፈለው ደረሰኝ ወደ ሚመለከተው ቴክኒክ ክፍል ይመራል
  7. በተመራለት ቴክኒክ ክፍል ለተጠቀሰው አገልግሎት በፐሮግራሙ መሠረት የስም ለውጥ ይከናወናል