የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

ቃለመሀላ ማስፈፀም

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስልጉ መስፈርቶች

  • በሕግ አግባብ የተዘጋጀ የቃለ መሀላ ማመልከቻ
  • በተለይ የተጠቀሰ ነገር ካለ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ማሰረጃ /ለምሳሌ፣ የቤተሰብነት ማረጋገጫ ማስረጃ፣ የህክምና ማስረጃ፣ ወዘተ…./

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

  1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
  2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል
  3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑ ይመረምራል
  4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
  5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና ቴምብር ቀረጥ ክፍያ ያሰባስባል
  6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
  7. የስራ ክፍሉ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሠነድ ያስተላልፋል