የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

በመንግስት ተቋማት እና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚሠሩ የውጭ አገር ዜጐች የሚሠጥ የመኖሪያ ፈቃድ መስጠት

አገልግለቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች

  • ከአንድ አመት በላይ የሆነ ህጋዊ ፓስፖርት
  • ኮፒ እና የፓስፖርት የቪፓስፖርት ዛ ገፅ
  • ከሚሠራበት ተቋም የድጋፍ ደብዳቤ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

  • የውጭ ዜጎች መስተናገጃ ክፍል በመሄድ መቅረብ የሚገባቸውን ሠነዶች ያቀርባል
  • ትክክለኛነቱ ይረጋገጣል
  • ሒሳብ ክፍል በመሄድ የአገልግሎት ማስፈፀሚያ ሠነድ ይዘጋጅለታል
  • በሠነዱ ላይ የተገለፀውን የሒሳብ መጠን በዕዛው ክፍል ይከፍላል
  • በውጭ ዜጎች መስተናገጃ ክፍል በመሄድ የከፈለበትን ደረሠኝ ያቀርባል
  • መክፈሉ ይረጋገጣል
  • በመጨረሻም በዕዛው ክፍል የመኖሪያ ፈቃድ ይሠጠዋል