የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል

Flag of SNNP Regional Stateየደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል መንግሥት በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል-በላቲትዩድ መስመር በ4027” እና በ 8030” ሰሜን መካከል፤ በሎንግዩቲዩድ መስመር በ340 21, ምሥራቅ እና በ390 10’ ምዕራብ አቅጣጫ ይገኛል። ክልሉ በሰሜን ምሥራቅ እና በደቡብ ምሥራቅ አቅጣጫ ከኦሮሚያ፣ በምዕራብ ከጋምቤላ ክልል እንዲሁም በደቡብ ኬንያ፣ በደቡብ ምዕራብ ደግሞ ከሱዳን ጋር ይዋሰናል።

የክልሉ የቆዳ ስፋት 110,932 (አንድ መቶ አሥር ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ሁለት) ስኩዬር ኪሎ ሜትር ሲሆን፤ ከሀገሪቱ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት አሥር በመቶ የሚሆነውን ይሸፍናል። ከዚህ ውስጥ 48.9 (አርባ ሥምንት ነጥብ ዘጠኝ) በመቶ ቆላማ፣ 8.4 (ሥምንት ነጥብ አራት) በመቶ ደጋ፣ 33.9 (ሰላሳ ሦስት ነጥብ ዘጠኝ) በመቶ ወይናደጋ፣ 8.4 (ሥምንት ነጥብ አራት) ሐሩር እና ቀሪው 0.2 (ዜሮ ነጥብ ሁለት) በመቶ ውርጫማ የአየር ንብረት ያለው ነው። ከክልሉ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት
ውስጥ 26 (ሃያ ስድስት) በመቶው የለማ፣ 22 (ሃያ ሁለት) በመቶው ሊለማ የሚችል፣12 (አሥራ ሁለት) በመቶው የግጦሽ፣19 (አሥራ ዘጠኝ) በመቶው በቁጥቋጦ እና 12 (አሥራ ሁለት) በመቶ በደን ሲሸፈን ቀሪው 10 (አሥር) በመቶ የሚሆነው ድንጋያማ፣ አለታማ እና ረግረጋማ መሬት
ነው። አማካይ የዝናብ መጠኑም ከ400-2‚200 (አራት እስከ ሁለት ሺህ ሁለት መቶ) ሚሊ ሊትር ይደርሳል።

በፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የስታስቲክስ እና የሥነ-ሕዝብ መረጃ መሠረት የክልሉ ሕዝብ ቁጥር 18.93 (አሥራ ሥምንት ነጥብ ዘጠና ሦስት) ሚሊዮን ነው። ይህም ከሀገሪቱ አጠቃላይ ሕዝብ 20 (ሃያ) በመቶ ድርሻ ሲኖረው፤ 11.5 (አሥራ አንድ ነጥብ አምስት) በመቶ በከተማ እንዲሁም 88.5 (ሰማኒያ ሥምንት ነጥብ አምስት) በመቶ በገጠር ይኖራል። በክልሉ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች አሰፋፈራቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ማንነታቸውን እና ፈቃዳቸውን መሠረት በማድረግ የተቋቋሙ የየራሳቸው የዞን እና የወረዳ አስተዳደር አላቸው።

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል መንግሥት መስተዳድር 3‚884 (ሦስት ሺህ ሥምንት መቶ ሰማኒያ አራት) ቀበሌዎች ያሏቸው 133 (አንድ መቶ ሰላሳ ሦስት) ወረዳዎች እና 22 (ሃያ ሁለት) የከተማ አስተዳደሮችን ያቀፉ 14 (አሥራ አራት) ዞኖች እና አራት ልዩ ወረዳዎችን ያጠቃልላል። በነዚህ አስተዳደሮች በመንግሥት ዕውቅና ያላቸው የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህል እና ማኅበራዊ ልምድ ያሏቸው 56 (ሃምሳ ስድስት) ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ይገኛሉ። የክልሉ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው።

ከአንድ በላይ ብሔረሰቦች በሏቸው እንደ ደቡብ ኦሞ፣ ጉራጌ እና ሰገን ሕዝቦች ዞኖች የሥራ ቋንቋ አማርኛ ሲሆን፤ የሌሎቹ ዞኖች የሥራ ቋንቋ የየብሔረሰቡ ቋንቋ ነው። የክልሉ ምክር ቤት አባላት ብዛት 348 (ሦስት መቶ አርባ ሥምንት) ሲሆን፤ 67 (ስድሳ ሰባቱ) ወይም 47.9 (አርባ በሰባት ነጥብ ዘጠኝ) በመቶ ሴቶች ናቸው።

Pages: 1  2