Ditigafatummaa Murtesuu Ditigafatummaa Murtesuu

I-mootumman Itoophiya kun tattaaffi guddaa gochuu jirenya Itoophiya salaphadhan jirachuuf,kanf wabii hintanuu 100 % kan odeeffannon kan barbachisuu fuula kanarrat  sirra'a fi ammaya'adha,hanga odeeffannon fi tartibiin jijiramaniitti fi kessa debii abba dhimmatin.

Nutii ciminan yoo nubekisisan odeeffanno sirri hintanee ykn tartibin isaa kan jijiramee yojiratee sirritt isiin siman .kessa debinee ilaldhaf fi sirresudhaf kuta kana bu'a namoota lammi biratifis,qama mootummoota,hojjeetoota daldaltoota fi dawwatoota Itoophiya.