ሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ

ኣብ ግንቦት 1991 ናይ ደርጊ ፋሽሽት ሰራዊት ዝተገልበጠሉ እዩ፡፡ ድሕሪ ናይ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ናይ ውግእ ግዘ ህዝቢ ኢትዩጵያ ሓድሽ ዘመን ናይ ብርሃን ሪኦም እዩም፡፡ኢትዩጵያውያን ንመፈለምታ ግዘ ኣብ ታሪኽ እቲ ማሕበረሰብ ሓደ ዓይነት ዕድል ንክረክብ ገይሩ እዩ፡፡

እቲ ዲሞክራስያዊ ቡድን ኣብ ኢትዩጵያ ናይ ጉባኤ ኮንፍረንስ ካብ 1-5 ሓምለ 1991 ዝፀንሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ፡፡እቶም  ተሳተፍቲ ከም ዝተመያየጡዎን ዘፅደቕዎን ናይ ሽግግር ግዘ ሕገ መንግስቲ ብቐዳምነት ዝሓዞ ናይ ሽግግር ግዘ  መሰረት እዩ፡፡

እቲ ዲሞክራስያዊ ናይ ምግባር ከይዲ ቐሊል ኣይነበረን ምኽንያቱም ባህሊ ወይድማ ናይ ዲሞክራሲ ልማድ ኣብታ ሃገር ስለዘይነበረ፡፡ኣብ ናይ ሽግግር ግዘ ክልተ ዝተተሓሓዙን መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መል ዋሕሲ ንምርግጋፅ ደረጃታት ብምውሳድ ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ይውስኑ፡

  • ናይቲ ሕገ መንግስቲ ረቒቕ ምፅዳቕ
  • ስልጣን ንቲ ክልላዊ መንግስቲ ወሪዱ እዩ፡፡

ኣብ ትሕቲ እቲ ሕገ መንግስቲ ፣እቲ ፌደራል ስምምዕነት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ መሰል ዋሕሲ ብምኻን ናይ ባዕሎም ስራሕቲ ኣብ ጉዳያቶም ክውስኑ ይኽእሉ፡፡