ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት

ኣብ ግንቦት 1992 እቲ መንግስቲ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣዋጅ ከም ዘብራህረሆ ከምኡ እውን ከምዘፍለጦ እቶም ናይ ኢንቨስትመንት በዓልስልጣናት ብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ቦርድ ተጠያቒ እዩ፡፡እዚ ኣዋጅ ብተወሳኺ ዝተኸለሶ ኣብ ሰነ 1996 ነይሩ፡፡ናይ ኢትዩጵያ ኢንቨስትመንት ኮድ ምስ ልምዓት ዝተተሓሓዙ ኢንቨስትመንት መበረታትዒ ይህብ፣ብሓባር ንዝተቋቋሙ ድርጅታት ናይ ካፒታል ኣታዊ ኣድላይነት ምቕናስ ፣ ካብ ቐረፅ ነፃ ዝኾነ ናይ ካፒታል ሸቐጣታት(ብዘይካ ኮምፒተራትን መካይንን ) ክህሊ ምፍቓድ፣ ካብ ዓዲ ውሽጢ ዝነብሩ ኢንቨስተራት ናይ ሪል ስቴት ሴክተር ምኽፋት፣ናይ ካፒታል ጥቕሚ ታክስ ካብ 40 ናብ 10 ሚእታዊ ይቆርፅ ከምኡ እውን ንኢንቨስተራት መሬት ብሊዝ ንዝረኽቡ ቐዳምነት ምሃብ፡፡