Oromia Regional State Oromia Regional State

ናይ ኢትዩጵያ ናይ መሬት ስፍሓት ከምዝግመት ደርጋ 1.1 ሚልዩን ስ.ኪ.ሜ እንትኾን እቲ ኣብዚ ሀዚ ግዘ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቑፅሪ ብግምት 79 ሚልየን ልዕሊ 84 ሚእታዊ ኣብ ናይ ገጠር ቦታታት ዝነብሩ እዩም፡፡ኢትዮጵያ ናይ ፌደራላዊን ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ እንትኾን 9 ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝሓዘት፡ብስም እንትንፅዎዖም ትግራይ፣ዓፋር፣ኣምሓራ፣ኦሮምያ፣ሶማልያ ፣ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝቢን ክልል፣ጋምቤላን ሃረሪን ክልተ መተሓዳደሪ መንግስቲ (ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ምምሕዳርን ናይ ድሬዳዋ ከተማ ምኽሪ ቤት) ዘጠቓለለ እዩ፡፡

እቲ ብሄራዊን ክልላዊ መንግስቲ ከምኡ እውን ክልተ ናይ ከተማ ምምሕዳር ምኽሪ ቤትን ኣብ ሸሞንተ ሚእቲ ወረዳታትን ኸባቢ 15000 ቐበሌታት(5000 ኣብ ከተማን 10000 ኣብ ገጠር) ዝሓዘ እዩ፡፡